יום שני, 4 ביוני 2012

אלון וליאור

זוהי העבודה של ליאור זץ ואלון סטפנובסקי

הכרזת העצמאות שרון ברק ולירן קזצקר ז'7

מגילת העצמאות מאת סטיב וירון

מגילת העצמאות מאת ירון פירוטין וסטיב חולופ

מגילת העצמאות מיכל שוורץ

Glogster של רעות ליבוביץ

Glogster של רעות ליבוביץ

מגילת העצמאות: רותי דובינסקי והדר שגיבהדר שגיב  ורותי דובינסקי  ז'7