יום שני, 4 ביוני 2012

אלון וליאור

זוהי העבודה של ליאור זץ ואלון סטפנובסקי

הכרזת העצמאות שרון ברק ולירן קזצקר ז'7

מגילת העצמאות מאת סטיב וירון

מגילת העצמאות מאת ירון פירוטין וסטיב חולופ

מגילת העצמאות מיכל שוורץ

Glogster של רעות ליבוביץ

Glogster של רעות ליבוביץ

מגילת העצמאות: רותי דובינסקי והדר שגיבהדר שגיב  ורותי דובינסקי  ז'7

הפוסטר של תמי עזר ומעיין זונטגמגישות : תמי עזר ומעיין זונטג ז7

גאל רוזן-הכרזת העצמאות


הכרזת העצמעות תומר פינגל !!!!


זכויות יוצרים לתומר פינגל

הכרזת העצמאות ליעד ברטנר ומתן כהן

מגילת העצמאות טל במנולקר ורוני דיין

הילה גוטליב מן- הכרזת העצמאות

מגילת העצמאות של נוי ולירון

מגילת העצמאות שהם ביטאן